GLA_0780
GLA_0821
147
098 - kopia

Entreprenadbesiktning

och markkonsult

När du vill ha en skötselsmart utemiljö med hög kvalitet

Tjänster

Entreprenadbesiktning


Nyckeln för att få den utemiljö ni har beställt är noggranna besiktningar av både utfört arbete och dokumentation.


Förbesiktningar under projektets gång säkerställer det som sedan göms under mark och klarlägger vilken kvalitetsnivå som gäller medan det fortfarande är lätt att åtgärda.


Då blir slutbesiktningen enklare och mer ett kvitto på ett väl utfört jobb.


Skötselbesiktning


Genom att göra en statusbesiktning redan när en skötselentreprenad startar får ni den bästa förutsättningen för en bra och tydlig dialog.


Löpande statusbesiktningar under alla säsonger ger tillfällen för viktiga diskussioner om kvalitetsnivåer och avtalstolkningar ihop med en oberoende besiktningsperson.


Avslutande statusbesiktning innan ett byte av entreprenör gör att bytet blir mycket smidigare och ni har en bra grund för eventuella behov av nollställning.

Skötselupphandling


En tydlig beskrivning av hur utemiljön ska skötas är viktig. Det skapar förutsättningar för en bra dialog och samarbete med den som ska utföra arbetet.


Jag hjälper er att välja rätt skötselnivå och att anpassa kraven efter era förutsättningar.


Jag arbetar utifrån de verktyg som är standard i branschen, dvs ABFF och Aff-definitioner.


I arbetet ingår de handlingar som behövs för ett komplett förfrågningsunderlag, såsom Övergripande tjänstekrav, upphandlingsföreskrifter, kontrakt, mängdförteckningar och à-prislistor.

Trygghetsinventering


En inbjudande och trygg utemiljö lockar ut fler. Det ger möjlighet för ökad gemenskap i området och hjälper till att förebygga brott och skadegörelse.


Jag inventerar er utemiljö för att identifiera problemområden för upplevd och faktisk otrygghet.


Jag ser även över tillgänglighet, framkomlighet för räddningstjänst och sophämtningsfordon som en del av arbetet.


Ni får en trygghetsplan med förslag på åtgärder som kan skapa en inbjudande och trygg utemiljö.
Underhållsplan


En långsiktig plan för hur och när saker behöver underhållas ger kontroll över kommande kostnader och en bra grund för en budget. 


Att ha en plan för skötsel och underhåll ger en hållbarare utemiljö både ekonomiskt och miljömässigt.


Jag gör en inventering och tar fram förslag på förbättringar och utvecklingsmöjligheter för utemiljön, allt utifrån era behov och önskemål.


Tillsammans utformar vi en utemiljö som är både inbjudande, trivsam och skötseleffektiv.Byggledning


Som byggledare är jag beställarens representant under anläggningsskedet. Jag följer upp kvalitet, tidplan, miljö och ekonomi i projektet.


Byggledarens funktion är att förebygga och lösa problem som uppstår under anläggningen.


Detta gör jag genom att hålla regelbundna byggmöten och kvalitetskontroller på plats, vara bollplank för entreprenören och stödfunktion till beställaren.

Granska handlingar


Stora pengar och framtida problem kan sparas genom att alla handlingar i ett projekt är korrekta och väl genomarbetade.


Genom att granska projekteringshandlingar ur ett drift- och underhållsperspektiv kan ni få en utemiljö som kommer att ge er glädje under lång tid och utan onödiga kostnader.


Med min erfarenhet från många stora ombyggnader och nybyggnadsprojekt kan jag även hjälpa er att undvika onödiga missar som fördyrar anläggningsarbetena.


Alla handlingar innehåller fel -

ju tidigare de upptäcks desto enklare och billigare är de att rätta till.

Rådgivning/Föreläsning


Jag har bred erfarenhet och kunnande om allt från växtval, ekosystemtjänster, dagvattenhantering, tekniska lösningar och utemiljöskötsel.


Skötseleffektiva och smarta utemiljöer med hög kvalitet ger ökad livskvalitet för alla

och det är det jag brinner för.


Jag sitter även i ledningsgruppen för Hermods Trädgårdsmästarutbildningar i Stockholm och håller föreläsningar där.Detta är exempel på det jag gör -

fråga gärna om det är något annat du vill ha hjälp med.

Om mig

Jag heter Anna Svahlstedt och är en driven och engagerad person med ett brinnande intresse för välkomnande, användbara och skötselsmarta utemiljöer i alla former.


Jag är under certifiering för entreprenad-besiktningsman via RISE/SBR och uppfyller erfarenhets- och kunskapskraven för Grön besiktningsman (BEUM).


Jag har under mina 18 år i branschen jobbat både på plantskola, handelsträdgård, med trädgårdsanläggning och skötsel.


Min bästa erfarenhet har jag byggt upp som landskapsingenjör och ansvarig för både skötsel och underhåll av bostadsmiljöer på ett av landets största bostadsföretag, AB Svenska Bostäder. 


En stor del av arbetet har varit att planera och genomföra både stora ombyggnader och nyproduktion av offentliga bostadsgårdar.


Upphandlingar av både skötselentreprenader och anläggningsentreprenader har gjort att LoU, ABff, Aff och AB04/ABT04 och AMA Anläggning länge har varit viktiga arbetsredskap i min vardag.


Vill du veta mer i detalj vad jag har haft för uppdrag och projekt är du välkommen att höra av dig.

Referenser

Robert Engholm,

Förvaltningschef 

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

Anna är professionell, noggrann och kunnig i både tolkning av avtal och drift- och anläggningsfrågor.

Med sin breda utemiljökompetens och har hon varit ett stöd för att utveckla våra avtal och kunskap. Rekommenderas varmt.

Michael Fischer, Besiktningsman

M. Fischer konsult AB

Förutom att Anna är trevlig och glad har det vid våra besiktningar varit en glädje att ha med en påläst och kunnig part som kunnat ta snabba beslut.

Anneli Wallgren,

Funktionsansvarig landskapsarkitekt AB Svenska Bostäder

Anna är oerhört kunnig, med blick för gestaltning och förvaltning, därtill noggrann och effektiv.

Kontakta mig